بازیابی گذرواژه
  • 1402/11/24-طرح پیشگیری از اسراف مواد غذایی با استفاده از اتوماسیون تغذیه
  • طرح پیشگیری از اسراف مواد غذایی با استفاده از اتوماسیون تغذیه
    دانشجوی محترم:
    طبق بخشنامه اعلام شده از سوی سازمان مرکزی، در راستای جلوگیری از اسراف مواد غذایی، دانشجویانی که بیش از سه وعده غذایی رزرو کرده و دریافت نمیکنند، سامانه دانشجو به مدت محدود مسدود میگردد و امکان رزرو مجدد ملزم به ارائه تعهدنامه کتبی خواهد شد.